About this item

De aanleg van een heuvel om daarop bij eb gesneden riet te bewaren, werd door Hof 's\xFD\xFD\xFDGravenhage 29 juni 1962, BNB 1963/29 , aangemerkt als een grondverbetering, met gevolg dat de kosten geactiveerd moesten worden. De aanleg van de onderhavige heuvel stelde niet meer voor dan een plaatselijke ophoging van de aan belanghebbende toebehorende en in haar bedrijf gebezigde grond, zodat deze heuvel met de grond e\xFD\xFDe\xFD\xFDn geheel vormt en niet een afzonderlijk bedrijfsmiddel voorstelt. Voorts verhoogde de a...; [Aantekening 20 Onderscheid kosten van onderhoud (aftrekbaar) en kosten van verbetering (activeren) van bedrijfsmiddelen/Aantekening 20.5 Verbeteringen in de agrarische sfeer/Aantekening 20.5.7 Grondverbetering: aanleg heuvel om daarop bij eb gesneden riet te bewaren]About the Author

James Patterson

James Patterson received the Literarian Award for Outstanding Service to the American Literary Community at the 2015 National Book Awards. His other awards include two Emmys, the Edgar Award, and the Children's Choice Award for Author of the Year. He is a tireless champion of the power of books and reading, exemplified by his new children's book imprint, JIMMY Patterson, whose mission is simple: "We want every kid who finishes a JIMMY Book to say: 'PLEASE GIVE ME ANOTHER BOOK.'" He has donated more than one million books to students and soldiers and has over four hundred Teacher Education Scholarships at 24 colleges and universities. He has also donated millions to independent bookstores and school libraries. Patterson will be investing proceeds from the sales of JIMMY Patterson Books in pro-reading initiatives.Read Next Recommendation

Discuss with your friends


Report incorrect product information.