About this item

Op 2 januari van dit jaar verscheen in de Staatscourant (2006, 1, p. 17) de 'Gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek'. Deze gedragscode is een algemene gedragscode die betrekking heeft op de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek binnen met name het gedrags- en maatschappijwetenschappelijk domein. Alhoewel de gedragscode formeel is uitgegaan van de overkoepelende organisatie van de Nederlandse universiteiten, de VSNU, maa...; [Gedragscode wetenschappelijk onderzoek]Read Next Recommendation

Discuss with your friends


Report incorrect product information.